Wat doe je voor beroep? in het Engels

Wat is wat doe je voor beroep? in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Wat doe je voor beroep? in het Engels is What do you do for a living?.

Wat doe je voor beroep? = What do you do for a living?

Nederlands Engels
Wat doe je voor beroep? What do you do for a living?

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "wat doe je voor beroep?" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: we gaan akkoord met de voorwaarden, we zijn het eindelijk eens, we zijn het met hem eens, weet jij hoe laat het is?, ze waren ongerust over hun zoon.Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →