Wat doe je voor beroep? in het Engels

Wat is wat doe je voor beroep? in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Wat doe je voor beroep? in het Engels is What do you do for a living?.

Wat doe je voor beroep? = What do you do for a living?

Nederlands Engels
Wat doe je voor beroep? What do you do for a living?

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "wat doe je voor beroep?" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: we gaan akkoord met de voorwaarden, we zijn het eindelijk eens, we zijn het met hem eens, weet jij hoe laat het is?, ze waren ongerust over hun zoon.Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →