Wat doe je voor beroep? in het Engels

Wat is wat doe je voor beroep? in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Wat doe je voor beroep? in het Engels is What do you do for a living?.

Wat doe je voor beroep? = What do you do for a living?

Nederlands Engels
Wat doe je voor beroep? What do you do for a living?

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "wat doe je voor beroep?" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: we gaan akkoord met de voorwaarden, we zijn het eindelijk eens, we zijn het met hem eens, weet jij hoe laat het is?, ze waren ongerust over hun zoon.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →