Vraag haar naar binnen te komen in het Engels

Hoe zeg je vraag haar naar binnen te komen in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Vraag haar naar binnen te komen in het Engels is Ask her in.

Vraag haar naar binnen te komen = Ask her in

Nederlands Engels
Vraag haar naar binnen te komen Ask her in

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "vraag haar naar binnen te komen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: wat doe je voor beroep?, we gaan akkoord met de voorwaarden, we zijn het eindelijk eens, we zijn het met hem eens, weet jij hoe laat het is?.Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →