Teveel hooi op je vork nemen in het Engels

Wat is teveel hooi op je vork nemen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Teveel hooi op je vork nemen vertaal je met: Bite off more than you can chew.

Teveel hooi op je vork nemen = Bite off more than you can chew

Nederlands Engels
Teveel hooi op je vork nemen Bite off more than you can chew

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "teveel hooi op je vork nemen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: tot op zeker hoogte, tot snel/gauw, trouwens, uitvogelen, van gedachte veranderen.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →