Teveel hooi op je vork nemen in het Engels

Wat is teveel hooi op je vork nemen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Teveel hooi op je vork nemen vertaal je met: Bite off more than you can chew.

Teveel hooi op je vork nemen = Bite off more than you can chew

Nederlands Engels
Teveel hooi op je vork nemen Bite off more than you can chew

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "teveel hooi op je vork nemen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: tot op zeker hoogte, tot snel/gauw, trouwens, uitvogelen, van gedachte veranderen.Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →