Teveel hooi op je vork nemen in het Engels

Wat is teveel hooi op je vork nemen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Teveel hooi op je vork nemen vertaal je met: Bite off more than you can chew.

Teveel hooi op je vork nemen = Bite off more than you can chew

Nederlands Engels
Teveel hooi op je vork nemen Bite off more than you can chew

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "teveel hooi op je vork nemen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: tot op zeker hoogte, tot snel/gauw, trouwens, uitvogelen, van gedachte veranderen.Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →