Sorry, ik moet ervandoor in het Engels

Hoe gebruik je sorry, ik moet ervandoor in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestvoorkomende vertaling. Sorry, ik moet ervandoor in het Engels is Sorry, i have to run.

Sorry, ik moet ervandoor = Sorry, i have to run

Nederlands Engels
Sorry, ik moet ervandoor Sorry, i have to run

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "sorry, ik moet ervandoor" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: stop, je gooit alleen maar olie op het vuur, teveel hooi op je vork nemen, tot op zeker hoogte, tot snel/gauw, trouwens.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →