Schiet op! in het Engels

Hoe gebruik je schiet op! in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Schiet op! vertaal je met: Hurry!.

Schiet op! = Hurry!

Nederlands Engels
Schiet op! Hurry!

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "schiet op!" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: sorry, ik moet ervandoor, stop, je gooit alleen maar olie op het vuur, teveel hooi op je vork nemen, tot op zeker hoogte, tot snel/gauw.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →