Schiet op! in het Engels

Hoe gebruik je schiet op! in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Schiet op! vertaal je met: Hurry!.

Schiet op! = Hurry!

Nederlands Engels
Schiet op! Hurry!

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "schiet op!" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: sorry, ik moet ervandoor, stop, je gooit alleen maar olie op het vuur, teveel hooi op je vork nemen, tot op zeker hoogte, tot snel/gauw.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →