Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel bij de meeste werkwoorden de verleden tijd gevormd word door –ed achter het werkwoord te zetten, zijn er ook werkwoorden waarbij het op een andere manier gebeurt.

In het Nederlands kennen we dit ook, bijvoorbeeld bij het werkwoord lopen. Bij de meeste werkwoorden in het Nederlands wordt de verleden tijd gevormd door –te achter het werkwoord te plaatsen. Bij lopen is dit anders, want loopte is geen woord. De juiste vorm is liep. Hier zijn helaas geen regels voor en moet gewoon geleerd worden.

In het Engels zijn er zo’n 150 onregelmatige werkwoorden die frequent gebruikt worden in de geschreven en gesproken taal. Ook voor het Engels is er geen regel die vaststelt wanneer een werkwoord onregelmatig is en hoe die dan vervoegd moet worden. Een aantal voorbeelden zijn ‘begin,began,begun’, ‘awake,awoke,awoken’, ‘cast,cast,cast’ en ‘go,went,gone’. Zoals je ziet wordt de verleden tijd bij elk werkwoord op een ander manier gevormd. Nu is het niet zo dat al die 150 werkwoorden anders vervoegd worden, maar er zijn zeker een handvol verschillende manieren.

Omdat er geen vaste regels zijn voor het vervoegen van onregelmatige werkwoorden is het lastig om ze allemaal te leren. Je kan immers niet hetzelfde trucje op de rest van de werkwoorden toepassen. Het is een kwestie van veel lezen, horen en gebruiken van de werkwoorden zodat je ze onthoudt. Mocht je toch een keer de kluts kwijtraken, zijn er op internet veel lijstjes te vinden met alle onregelmatige werkwoorden waar je even snel kan kijken hoe je de verleden tijd of het voltooid deelwoord ook alweer schrijft.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →