Net optijd in het Engels

Wat is net optijd in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Net optijd wordt vertaald in het Engels: In the nick of time.

Net optijd = In the nick of time

Nederlands Engels
Net optijd In the nick of time

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "net optijd" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: op je hoede zijn, over het algemeen, schei uit, schiet op!, sorry, ik moet ervandoor.Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →