Net optijd in het Engels

Wat is net optijd in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Net optijd wordt vertaald in het Engels: In the nick of time.

Net optijd = In the nick of time

Nederlands Engels
Net optijd In the nick of time

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "net optijd" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: op je hoede zijn, over het algemeen, schei uit, schiet op!, sorry, ik moet ervandoor.Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →