Net optijd in het Engels

Wat is net optijd in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Net optijd wordt vertaald in het Engels: In the nick of time.

Net optijd = In the nick of time

Nederlands Engels
Net optijd In the nick of time

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "net optijd" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: op je hoede zijn, over het algemeen, schei uit, schiet op!, sorry, ik moet ervandoor.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →