Net optijd in het Engels

Wat is net optijd in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Net optijd wordt vertaald in het Engels: In the nick of time.

Net optijd = In the nick of time

Nederlands Engels
Net optijd In the nick of time

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "net optijd" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: op je hoede zijn, over het algemeen, schei uit, schiet op!, sorry, ik moet ervandoor.Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →