Naar bed gaan in het Engels

Hoe zeg je naar bed gaan in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Naar bed gaan wordt vertaald in het Engels: Hit the hay.

Naar bed gaan = Hit the hay

Nederlands Engels
Naar bed gaan Hit the hay

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "naar bed gaan" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn, over het algemeen, schei uit.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →