Mocht u nog verdere vragen hebben in het Engels

Wat is mocht u nog verdere vragen hebben in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Mocht u nog verdere vragen hebben vertaal je met: If you have further questions.

Mocht u nog verdere vragen hebben = If you have further questions

Nederlands Engels
Mocht u nog verdere vragen hebben If you have further questions

Andere vertalingen in de categorie Brieven

De zinsnede "mocht u nog verdere vragen hebben" valt in de categorie Brieven. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: om door te gaan op de bijeenkomst van vorige week..., om te antwoorden op uw verzoek,..., om u mee te delen, twijfel niet om te vragen, mocht u nog verdere informatie nodig hebben, uw bestelling wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →