Misschien moet je rondvragen in het Engels

Hoe vertaal je misschien moet je rondvragen in het Engels? We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Misschien moet je rondvragen in het Engels is Maybe you should ask around.

Misschien moet je rondvragen = Maybe you should ask around

Nederlands Engels
Misschien moet je rondvragen Maybe you should ask around

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "misschien moet je rondvragen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn, over het algemeen.Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →