Misschien moet je rondvragen in het Engels

Hoe vertaal je misschien moet je rondvragen in het Engels? We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Misschien moet je rondvragen in het Engels is Maybe you should ask around.

Misschien moet je rondvragen = Maybe you should ask around

Nederlands Engels
Misschien moet je rondvragen Maybe you should ask around

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "misschien moet je rondvragen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn, over het algemeen.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →