Min of meer in het Engels

Hoe gebruik je min of meer in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Min of meer vertaal je met: More or less.

Min of meer = More or less

Nederlands Engels
Min of meer More or less

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "min of meer" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: misschien moet je rondvragen, naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn.Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →