Min of meer in het Engels

Hoe gebruik je min of meer in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Min of meer vertaal je met: More or less.

Min of meer = More or less

Nederlands Engels
Min of meer More or less

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "min of meer" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: misschien moet je rondvragen, naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn.Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →