Min of meer in het Engels

Hoe gebruik je min of meer in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Min of meer vertaal je met: More or less.

Min of meer = More or less

Nederlands Engels
Min of meer More or less

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "min of meer" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: misschien moet je rondvragen, naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →