Min of meer in het Engels

Hoe gebruik je min of meer in het Engels? We geven hier de meestgebruikte vertaling. Min of meer vertaal je met: More or less.

Min of meer = More or less

Nederlands Engels
Min of meer More or less

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "min of meer" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: misschien moet je rondvragen, naar bed gaan, natuurlijk, net optijd, op je hoede zijn.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →