John vroeg haar mee uit in het Engels

Wat is john vroeg haar mee uit in het Engels? We geven de meestgebruikte vertaling. John vroeg haar mee uit wordt vertaald in het Engels met John asked her out.

John vroeg haar mee uit = John asked her out

Nederlands Engels
John vroeg haar mee uit John asked her out

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "john vroeg haar mee uit" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: kan ik je iets te drinken aanbieden?, ken ik jou niet?, kun je dit voor me vertalen?, leuk je te ontmoeten / aangenaam, maak dat de kat wijs.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →