Ik zou willen in het Engels

Wat is ik zou willen in het Engels? We geven de meestgebruikte vertaling. Ik zou willen wordt meestal vertaald in het Engels: I would like.

Ik zou willen = I would like

Nederlands Engels
Ik zou willen I would like

Andere vertalingen in de categorie Uitdrukkingen

De zinsnede "ik zou willen" valt in de categorie Uitdrukkingen. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: in de file staan, in tijdnood zitten, later dan verwacht, meteen, direct, momentje graag.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →