Iemand helpen in het Engels

Hoe gebruik je iemand helpen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Iemand helpen wordt vertaald in het Engels: Give a hand to someone.

Iemand helpen = Give a hand to someone

Nederlands Engels
Iemand helpen Give a hand to someone

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "iemand helpen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: iets afschrijven, iets als je broekzak kennen, iets regelen, iets uitbrengen, iets verzinnen.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →