Iemand helpen in het Engels

Hoe gebruik je iemand helpen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Iemand helpen wordt vertaald in het Engels: Give a hand to someone.

Iemand helpen = Give a hand to someone

Nederlands Engels
Iemand helpen Give a hand to someone

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "iemand helpen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: iets afschrijven, iets als je broekzak kennen, iets regelen, iets uitbrengen, iets verzinnen.Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →