Iemand helpen in het Engels

Hoe gebruik je iemand helpen in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Iemand helpen wordt vertaald in het Engels: Give a hand to someone.

Iemand helpen = Give a hand to someone

Nederlands Engels
Iemand helpen Give a hand to someone

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "iemand helpen" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: iets afschrijven, iets als je broekzak kennen, iets regelen, iets uitbrengen, iets verzinnen.Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →