Hij sloeg de plank mis in het Engels

Wat is hij sloeg de plank mis in het Engels? We geven de meestgebruikte vertaling. Hij sloeg de plank mis wordt meestal vertaald in het Engels met He missed the mark.

Hij sloeg de plank mis = He missed the mark

Nederlands Engels
Hij sloeg de plank mis He missed the mark

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "hij sloeg de plank mis" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: hij vroeg haar hoe het ging met haar gezondheid, hij was helemaal de kluts kwijt, hoe gaat het met je?, hoe gaat het op je werk?, houd je haaks.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →