Hij nodigde haar uit om te komen eten in het Engels

Wat is hij nodigde haar uit om te komen eten in het Engels? Er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk. We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Hij nodigde haar uit om te komen eten wordt doorgaans vertaald in het Engels met He asked her over for diner.

Hij nodigde haar uit om te komen eten = He asked her over for diner

Nederlands Engels
Hij nodigde haar uit om te komen eten He asked her over for diner

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "hij nodigde haar uit om te komen eten" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: hij sloeg de plank mis, hij vroeg haar hoe het ging met haar gezondheid, hij was helemaal de kluts kwijt, hoe gaat het met je?, hoe gaat het op je werk?.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →