Goed je weer gezien te hebben in het Engels

Hoe gebruik je goed je weer gezien te hebben in het Engels? We geven hier de meestvoorkomende vertaling. Goed je weer gezien te hebben wordt vertaald in het Engels met It was great seeing you again.

Goed je weer gezien te hebben = It was great seeing you again

Nederlands Engels
Goed je weer gezien te hebben It was great seeing you again

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "goed je weer gezien te hebben" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: heb ik jou niet al eens ontmoet?, helemaal goed, het is de moeite niet, het spijt me, het is uitverkocht, het zat zijn.Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →