Datum Engels

Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier waarop data opgeschreven moeten worden. Hier schrijf je doorgaans de dag als eerst, daarna de maand en dan het jaartal. Deze cijfers worden door een streepje uit elkaar gehouden, zoals hier: 14-04-2021. Een makkelijkere manier om data te noteren in het Nederlands is om de maand uit te schrijven. 14 april 2021 wordt dan ook erg vaak gebruikt. Waar hier op gelet moet worden is dat in het Nederlands de maandnamen niet met een hoofdletter geschreven worden.

In het Engels is deze notatie wat anders. Bovendien is er een tweedeling tussen Brits en Amerikaans Engels. Het Brits Engels verschilt qua notatie het minst van het Nederlands, hier wordt ok de volgorde dag-maand-jaar aangehouden. De korte notatie is dan 14/04/2021. In plaats van het streepje wordt de slash gebruikt voor deze notatie. Zowel in het Nederlands kan ook de maand worden uitgeschreven. In het Engels (zowel Brits als Amerikaans) worden maandnamen wel met een hoofdletter geschreven. Voor het Brits Engels wordt de datum dus als volgt: 14 April 2021.

Amerikaans Engels heeft een andere volgorde van opschrijven. Hier worden de maand en de dag met elkaar verwisseld. 04/14/2021 is dus de correcte vorm in het Amerikaans. Met het uitschrijven is deze verwisseling ook van toepassing. April 14, 2021 is standaard voor de Amerikanen. Omdat je hier te maken krijgt met twee getallen die elkaar opvolgen moet er een komma tussen.Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →