Datum Engels

Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier waarop data opgeschreven moeten worden. Hier schrijf je doorgaans de dag als eerst, daarna de maand en dan het jaartal. Deze cijfers worden door een streepje uit elkaar gehouden, zoals hier: 14-04-2020. Een makkelijkere manier om data te noteren in het Nederlands is om de maand uit te schrijven. 14 april 2020 wordt dan ook erg vaak gebruikt. Waar hier op gelet moet worden is dat in het Nederlands de maandnamen niet met een hoofdletter geschreven worden.

In het Engels is deze notatie wat anders. Bovendien is er een tweedeling tussen Brits en Amerikaans Engels. Het Brits Engels verschilt qua notatie het minst van het Nederlands, hier wordt ok de volgorde dag-maand-jaar aangehouden. De korte notatie is dan 14/04/2020. In plaats van het streepje wordt de slash gebruikt voor deze notatie. Zowel in het Nederlands kan ook de maand worden uitgeschreven. In het Engels (zowel Brits als Amerikaans) worden maandnamen wel met een hoofdletter geschreven. Voor het Brits Engels wordt de datum dus als volgt: 14 April 2020.

Amerikaans Engels heeft een andere volgorde van opschrijven. Hier worden de maand en de dag met elkaar verwisseld. 04/14/2020 is dus de correcte vorm in het Amerikaans. Met het uitschrijven is deze verwisseling ook van toepassing. April 14, 2020 is standaard voor de Amerikanen. Omdat je hier te maken krijgt met twee getallen die elkaar opvolgen moet er een komma tussen.Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →