Bij wijze van spreken in het Engels

Hoe gebruik je bij wijze van spreken in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Bij wijze van spreken in het Engels is So to speak.

Bij wijze van spreken = So to speak

Nederlands Engels
Bij wijze van spreken So to speak

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "bij wijze van spreken" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen, dat zet geen zoden aan de dijk.Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →