Bij wijze van spreken in het Engels

Hoe gebruik je bij wijze van spreken in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Bij wijze van spreken in het Engels is So to speak.

Bij wijze van spreken = So to speak

Nederlands Engels
Bij wijze van spreken So to speak

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "bij wijze van spreken" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen, dat zet geen zoden aan de dijk.Vertaalmachine

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Een online vertaalmachine kan een handig hulpmiddel zijn bij het opzoeken van vreemde woor… Meer →


Beste vertaalmachine

Vertaalmachines zijn in overvloed aanwezig op internet. Allemaal met hun eigen voor- en nadelen, maar welke is nou eigenlijk de beste voor het vertale… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →