Bij wijze van spreken in het Engels

Hoe gebruik je bij wijze van spreken in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Bij wijze van spreken in het Engels is So to speak.

Bij wijze van spreken = So to speak

Nederlands Engels
Bij wijze van spreken So to speak

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "bij wijze van spreken" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen, dat zet geen zoden aan de dijk.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →