Bij wijze van spreken in het Engels

Hoe gebruik je bij wijze van spreken in het Engels? We geven de meestvoorkomende vertaling. Bij wijze van spreken in het Engels is So to speak.

Bij wijze van spreken = So to speak

Nederlands Engels
Bij wijze van spreken So to speak

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

De zinsnede "bij wijze van spreken" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen, dat zet geen zoden aan de dijk.Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →