Alvast bedankt in het Engels

Hoe vertaal je alvast bedankt in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Alvast bedankt vertaal je met: Thank you in advance.

Alvast bedankt = Thank you in advance

Nederlands Engels
Alvast bedankt Thank you in advance

Andere vertalingen in de categorie Brieven

De zinsnede "alvast bedankt" valt in de categorie Brieven. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: badankt dat u mijn verzoek in overweging neemt, bedacht voor uw gastvrijheid, bedankt voor uw prijsopgave van, bevestigen, bijgevoegd.Sollicitatiebrief Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bij het schrijven van een sollicitatiebrief in het Engels zijn er veel dingen die vlekkelo… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →