Alvast bedankt in het Engels

Hoe vertaal je alvast bedankt in het Engels? Er zijn vaak meer vertalingen mogelijk. We geven de meestgebruikte vertaling. Alvast bedankt vertaal je met: Thank you in advance.

Alvast bedankt = Thank you in advance

Nederlands Engels
Alvast bedankt Thank you in advance

Andere vertalingen in de categorie Brieven

De zinsnede "alvast bedankt" valt in de categorie Brieven. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: badankt dat u mijn verzoek in overweging neemt, bedacht voor uw gastvrijheid, bedankt voor uw prijsopgave van, bevestigen, bijgevoegd.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Engels leren

Hoewel er tegenwoordig al lessen Engels gegeven worden op basisscholen komt het vaak voor dat mensen hun niveau Engels willen verhogen. Dit kan zowel … Meer →