Alsjeblieft in het Engels

Hoe zeg je alsjeblieft in het Engels? We geven de meestgebruikte vertaling. Alsjeblieft in het Engels is Here you go.

Alsjeblieft = Here you go

Nederlands Engels
Alsjeblieft Here you go

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

Het woord "alsjeblieft" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: bij wijze van spreken, blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen.Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →


Onregelmatige werkwoorden Engels

Er zijn bijna altijd uitzonderingen op de regel. Zo heb je ook in grammatica van Engels onregelmatigheden, denk maar eens aan de werkwoorden. Hoewel b… Meer →


Engelse kranten

In Engeland kennen ze veel verschillende kranten. Net zoals in andere landen zijn deze van meer of mindere kwaliteit, leggen ze accenten op ander nieu… Meer →