Alsjeblieft in het Engels

Hoe zeg je alsjeblieft in het Engels? We geven de meestgebruikte vertaling. Alsjeblieft in het Engels is Here you go.

Alsjeblieft = Here you go

Nederlands Engels
Alsjeblieft Here you go

Andere vertalingen in de categorie Communicatie

Het woord "alsjeblieft" valt in de categorie Communicatie. Andere woorden en zinsnedes uit deze categorie zijn o.a.: bij wijze van spreken, blut, dat is een stevige handdruk, dat is onzin, dat zal nooit gebeuren, dat is te hoog gegrepen.Woordenboek Nederlands Engels

Op zoek naar een goed Woordenboek Nederlands Engels? Er zijn talloze verschillende woordenboeken en het kiezen diegene die jij nodig hebt is dan ook l… Meer →


Datum Engels

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoe schrijf je een datum in het Engels? In het Nederlands bestaat er een bepaalde manier w… Meer →


Online vertalen Nederlands Engels

Naast de fysieke woordenboeken bestaan er ook mogelijkheden om online te vertalen. Websites als vertalen.nu en Google Translate bieden gratis vertaald… Meer →